Dịch vụ

Dịch vụ bán hàng trước

1.Cung cấp các thông số kỹ thuật và các dịch vụ tư vấn liên quan của Bộ tạo khí.

2. Giúp Khách hàng lựa chọn đúng công suất lắp đặt và model phù hợp với cơ sở vật chất của dự án sử dụng, hướng dẫn thiết kế phòng máy phát điện.

3.Tùy theo tình hình sử dụng cụ thể của người dùng, thiết kế và cung cấp nhiều loại thiết bị hỗ trợ bộ tạo khí, chẳng hạn như tủ cách âm, hệ thống thu hồi nhiệt thải, v.v.

Dịch vụ sau bán

1. Hướng dẫn vận hành và bảo trì thiết bị được đính kèm 

2. Cung cấp hướng dẫn tại chỗ hoặc trực tuyến cho người dùng để lắp đặt máy phát khí và vận hành thử miễn phí.

3. Đào tạo người vận hành cho người sử dụng tại hiện trường và hợp tác với người sử dụng trong việc nghiệm thu máy phát khí.

4. Dịch vụ theo dõi: thiết lập tệp khách hàng, thăm khám và kiểm tra trở lại thường xuyên và tìm hiểu thường xuyên về việc sử dụng của khách hàng.

5. Điện thoại và Internet Dịch vụ trực tuyến 24 giờ.

6. Gọi lại trong vòng 2 giờ kể từ khi nhận được báo cáo sửa chữa để giúp khách hàng giải quyết sự cố.

7. Kỹ sư có thể đến tận nơi để bảo trì trong vòng 24 giờ ở tỉnh và 48 giờ ở Trung Quốc hoặc thương lượng với khách hàng về thời gian bảo dưỡng. Thực sự đạt được dịch vụ nhân bản.

8. Dịch vụ quốc tế, trước tiên liên lạc với khách hàng để thương lượng thời gian phục vụ, và đến tận nơi để giải quyết sự cố máy phát gas cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.